Hỏi & đáp Pháp luật đại cương – Câu 31-41

0
6174. Hỏi đáp Pháp luật đại cương
Tác giả: TS. Trần Thị Cúc – TS. Nguyễn Thị Phượng
Nhà xuất bản: ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI – 2010
Người đọc: Phương Thơm
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
—————————-
Sơ lược sách:
Câu 1: Đối tượng nghiên cứu của Nhà nước và Pháp luật đại cương là gì?
Câu 2: Nguồn gốc xuất hiện của nhà nước là gì?
Câu 3: Khi nào xã hội loài người không cần đến Nhà nước?
Câu 4: Các hình thức cơ bản sự ra đời của nhà nước trong lịch sử?
Câu 5: Nhà nước đầu tiên trong lịch sử xã hội Việt Nam hình thành như thế nào?
Câu 6: Khái niệm và bản chất của nhà nước?
Câu 7: Phân tích những đặc trưng cơ bản của nhà nước?
Câu 8: Trình bày những chức năng của nhà nước?
Câu 9: Kiểu nhà nước là gì? Trong xã hội loài người có mấy kiểu nhà nước?
Câu 10: Trình bày những đặc trưng cơ bản và bản chất của kiểu nhà nước chiếm hữu nô lệ
Câu 11: Trình bày bản chất và những đặc trưng cơ bản của kiểu nhà nước phong kiến
Câu 12: Trình bày bản chất và những đặc trưng cơ bản của kiểu nhà nước tư sản
Câu 13: Hình thức nhà nước?
Câu 14: Hình thức chính thể là gì?
Câu 15: Trình bày hình thức cấu trúc nhà nước?
Câu 16: Chế độ chính trị là gì?
Câu 17: Trình bày hình thức nhà nước chiếm hữu nô lệ?
Câu 18: Trinh bày hình thức nhà nước phong kiến?
Câu 19: Trình bày hình thức nhà nước tư sản?
Câu 20: Mối quan hệ giữa kiểu nhà nước với hình thức nhà nước được thể hiện ở mặt nào?
Câu 21: Phân tích hình thức chính thể Nhà nước XHCN?
Câu 22: Trình bày hình thức cấu trúc Nhà nước XHCN? Liên hệ ở Việt Nam?
Câu 23: Việc tổ chức và thực hiện chế độ chính trị ở Việt Nam như thế nào?
Câu 24: Các yếu tố cấu thành hình thức Nhà nước tư sản?
Câu 25: Trình bày mô hình bộ máy nhà nước chủ nô?
Câu 26: Bộ máy Nhà nước phong kiến Việt Nam được tổ chức như thế nào?
Câu 27: Bộ máy nhà nước Tư sản được tổ chức như thế nào?
Câu 28: Trình bày bản chất của nhà nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 29: Nội dung của nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 30: Trình bày cơ cấu tổ chức Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 31: Trình bày chức năng, quyền hạn của Quốc hội?
Câu 32: Trình bày chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân các cấp?
Câu 33: Trình bày nhiệm vụ của Chủ tịch nước?
Câu 34: Tnnh bày cơ cấu, nhiệm vụ của Chính phủ?
Câu 35: Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân các cấp?
Câu 36: Trinh bày nhiệm vụ, quyền hạn của Toà án nhân dân các cấp?
Câu 37: Trình bày chức năng, quyền hạn của Viện Kiểm sát nhân dân?
Câu 38: Tnnh bày đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam?
Câu 39: Mô hình hoá vai trò của nhà nước trong hệ thống chính trị?
Câu 40: Những đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền?
Câu 41: Nội dung cơ bản của vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam là gì?
Câu 42: Khái niệm về pháp luật?. Nguồn gốc hình thành của pháp luật?
Câu 43: Trình bày bản chất của pháp luật?
Câu 44: Tnnh bày chức năng của pháp luật?
Câu 45: Phân tích các thuộc tính của pháp luật?
Câu 46: Mối quan hệ giữa pháp luật và các hiện tượng xã hội khác được thể hiện như thế nào?
Câu 47: Trình bày khái niệm hình thức pháp luật?
Câu 48: Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật và các loại văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 49: Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam?
Câu 50: Trình bày hiệu lực của quy phạm pháp luật?
……
—————————–
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://luatbds.net

Xem thêm bài viết khác: https://luatbds.net/phap-luat/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here