Mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng chuẩn quy định

0
8

Hợp đồng mượn nhà là một văn bản thỏa thuận giữa bên cho mượn và bên mượn. Hợp đồng được ký kết dựa trên các điều khoản đưa ra trong văn bản. Tuy nhiên, bạn đang khá bỡ ngỡ về các điều khoản trong hợp đồng như thế nào? Có các thủ tục như thế nào để cả hai bên cùng hài lòng đi đến ký kết. Cùng tìm hiểu nội dung bên dưới giúp bạn trả lời được thắc mắc của mình.

Mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng chuẩn quy định
Mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng chuẩn quy định

Mẫu hợp đồng mượn nhà làm trụ sở công ty chi tiết, chính xác nhất

Mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng, trụ sở, nhà ở… có những nội dung như thế nào? Cùng tìm hiểu mẫu hợp đồng mượn nhà làm trụ sở dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MƯỢN NHÀ LÀM CÔNG TY

Bên A ( còn gọi là bên cho mượn):

Ông/ bà:………………….

Sinh ngày:…………………..

Số CMND:…………………………..Ngày cấp……………Nơi cấp………….

Thường trú tại:……………

Bên B ( còn gọi là bên mượn:

Công ty:…….

Mã số thuế của công ty:…………..

Địa chỉ trụ sở chính:……….

Người đại diện:……….. Chức vụ: …………………

Hai bên A và B cùng thỏa thuận lập ra hợp đồng cho mượn nhà với các điều khoản như sau:

Đối tượng của hợp đồng

Bên B mượn toàn bộ căn nhà thuộc quyền sở hữu của bên A tại địa chỉ: ………

Ngôi nhà có đặc điểm: …………..

Diện tích là: ……

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số…… do…………

Cấp ngày…….. tháng ………… năm ……….

Bên B đồng ý mượn toàn bộ diện tích quyền sử dụng theo mô tả trên của bên A.

Nghĩa vụ và quyền của bên A

Bên A có những nghĩa vụ sau đây:

 • Giao nhà cho bên B mượn đúng theo hợp đồng được ký.
 • Bên A cần cung cấp những thông tin về việc tình trạng sử dụng của tài sản của nhà, nếu có.
 • Bên A đảm bảo được sự ổn định trong thời gian bên B mượn nhà.
 • Bên A có trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa nhà theo thỏa thuận đưa ra trong hợp đồng. Nếu bên A không thực hiện đúng điều khoản nếu có thiệt hại thì bên A phải bồi thường.
 • Bên A có nghĩa vụ đăng ký quyền tạm trú cho bên B trong thời gian mượn nhà.
 • Tạo điều kiện cho bên B sử dụng mượn nhà một cách thuận lợi nhất.
 • Bên A có trách nhiệm nộp các khoản thuế về nhà đất nếu có.

Bên A có những quyền sau:

 • Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng cần báo cho bên B trước 1 tháng.
 • Bên A có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại với tài sản trong trường hợp bên B gây ra.
 • Bên A có quyền đòi lại các tài sản khi bên B không sử dụng đúng mục đích thỏa thuận.
 • Nếu bên B làm ảnh hưởng nghiệm trọng đến sinh hoạt xung quanh bên A có quyền đòi lại nhà. Ví dụ như: Mất trật tự an ninh, ảnh hưởng nặng đến vệ sinh môi trường,…
 • Khi hết hạn hợp đồng bên A được quyền lấy lại nhà.

Nghĩa vụ và quyền của bên B

Bên B có những nghĩa vụ sau đây:

 • Sử dụng mượn nhà đúng với mục đích thỏa thuận.
 • Giữ gìn và sửa chữa những hư hại do mình gây ra.
 • Tôn trọng những quy tắc sống sinh hoạt cộng đồng.
 • Thanh toán đầy đủ các khoản chi phí trong thời gian mượn nhà. Ví dụ như: Tiền điện, nước, mạng internet, phí sinh hoạt…
 • Bồi thường đầy đủ các thiệt hại về tài sản nếu gây ra cho bên A.
 • Trả nhà cho bên A theo đúng mức hạn trong hợp đồng.

Bên B có những quyền sau:

 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng và phải thông báo cho bên A trước 1 tháng.
 • Bên B được thay đổi thiết kế trong trường hợp bên A đồng ý bằng văn bản.
 • Được quyền mượn lại nhà đang được mượn trong trường hợp bên A đồng ý bằng văn bản.
 • Được phép ưu tiên mua lại nhà mượn khi bên A thông báo về việc bán nhà.
 • Được tiếp tục hợp đồng thỏa thuận với bên A khi thay đổi chủ sở hữu của ngôi nhà mượn.
 • Bên B có quyền được phép sử dụng tài sản đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Thời hạn mượn và mục đích mượn

Thời hạn mượn: …..tháng

Thời gian bắt đầu tính từ ngày…..tháng …. năm …

Thời hạn kết thúc đến ngày …. tháng …..năm ….

Bên A đồng ý cho bên B mượn nhà với mục đích làm trụ sở công ty có mã số thuế là : ……..

Cam kết của hai bên

Bên A và bên B có trách nhiệm trước pháp luật với những cam kết sau:

 • Đã khai chính xác toàn bộ sự thật về thông tin đã ghi trong hợp đồng.
 • Thực hiện đúng các thỏa thuận giữa 2 bên đã thống nhất trong văn bản. Nếu bên nào vi phạm và gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên còn lại.
 • Hai bên đã hiểu rõ những quyền và nghĩa vụ của mình trong hợp đồng này.
 • Hai bên đều đồng ý với những điều khoản trong hợp đồng.

Hợp đồng được lập thành 2 bản, bên A sẽ giữ 01 bản và bên B giữ 01 bản.

                                                 ……, ngày…, tháng…, năm…..

 

                  Bên cho mượn nhà                                    Bên mượn nhà

                    ( Ký, ghi rõ họ tên)                                       ( Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu hợp đồng mượn nhà làm trụ sở công ty chi tiết
Mẫu hợp đồng mượn nhà làm trụ sở công ty chi tiết

Bên trên là mẫu hợp đồng mượn nhà làm trụ sở công ty. Các bạn đang băn khoăn tìm một bản hợp đồng để thuê nhà làm công ty thì có thể tham khảo. Bên cạnh đó, mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng thì sẽ như thế nào. Cùng tìm hiểu nội dung sau để có câu trả lời nhé.

Mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng chuẩn nhất

Mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng cần những điều khoản nào? Nội dung, quyền lợi, nghĩa vụ của hai bên được soạn thảo trong hợp đồng ra sao? Cùng tham khảo biểu mẫu bên dưới:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MƯỢN NHÀ LÀM VĂN PHÒNG

Chúng tôi gồm:……………………………………………………………

Bên cho mượn ( gọi tắt là bên A)

Ông: …………………………………………….Sinh năm: ………………………………

Số CMND: …………………Ngày cấp: …………………………………………………..

Bà: ……………………………………………….Sinh năm: ………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………….

Qua bản hợp đồng này, bên A đồng ý cho bên B thuê toàn bộ căn nhà với các điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Đối tượng trong hợp đồng này là toàn bộ diện tích ngôi nhà số:……….

Giấy chứng nhận số: ……………………..

Đặc điểm ngôi nhà:……………………………………………………..

Điều 2: Thời hạn và mục đích mượn nhà

 • Thời gian mượn:………………… năm. Kể từ ngày….. tháng…….năm…..đến ngày…..tháng…. năm…………
 • Mục đích mượn: mượn nhà làm văn phòng đại diện của công ty……………..

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của bên A

Bên A có những nghĩa vụ sau:

 • Giao nhà cho bên B theo đúng thời gian ghi trong hợp đồng.
 • Bảo đảm cho bên mượn sử dụng tối đa diện tích ngôi nhà.
 • Duy trì bảo dưỡng các tài sản theo định kỳ.

Bên A có các quyền sau:

 • Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng với điều kiện phải báo trước cho bên B trước 1 tháng.
 • Bên A có quyền kết thúc hợp đồng nếu bên B có những hành vi ảnh hưởng nghiêm trọng. Ví dụ như: làm mất trật tự, sử dụng nhà không đúng mục đích, tháo lắp nhà…
 • Bên A có quyền lấy lại nhà khi hết hạn hợp đồng.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của bên B

Bên B có nghĩa vụ như sau:

 • Sử dụng nhà mượn đúng mục đích trên thỏa thuận.
 • Giữ gìn tài sản, sửa chữa nếu mình gây ra.
 • Tôn trọng những quy tắc trong sinh hoạt cộng đồng.
 • Trả lại nhà mượn cho bên khi hết hạn hợp đồng.

Bên B có các quyền như sau:

 • Được quyền thay đổi thiết kế nhà mượn nếu được bên A đồng ý bằng văn bản.
 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng cần báo trước cho bên A trước 1 tháng.
 • Yêu cầu bên A bồi thường nếu chất lượng nhà giảm nghiêm trọng.

Điều 5: Các thỏa thuận khác của 2 bên

Trong trường hợp hợp đồng được sửa đổi, bổ sung phải soạn thảo văn bản. Văn bản được công chứng hợp pháp mới có hiệu lực.

Điều 6: Trách nhiệm nếu vi phạm hợp đồng

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có phát sinh tranh chấp giữa 2 bên cần phải giải quyết. Nếu hai bên không giải quyết được bằng các biện pháp hòa giải không thành. Thì lúc đó sẽ đưa ra tòa án để xử lý theo pháp luật quy định.

Điều 7: Cam kết của 2 bên

Hai bên cùng chịu trách nhiệm với những cam kết dưới đây:

 • Đã khai trung thực đúng sự thật thông tin trong hợp đồng.
 • Thực hiện đầy đủ những điều khoản ghi trong hợp đồng này.
 • Trường hợp bên nào gây thiệt hại cần bồi thường cho bên còn lại.
 • Cả hai bên đã hiểu và nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình được thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Cả hai bên đều tự nguyện đồng ý tất cả những điều khoản trong hợp đồng.
 • Hai bên đọc lại và nhất trí tất cả nội dung trong hợp đồng sau đó ký tên để làm chứng.

Hợp đồng được soạn thảo thành 2 bản và mỗi bên giữ một bản để thực hiện.

                                                     …………, ngày ………tháng …… năm………

Bên cho mượn                                                  Bên mượn

(Ký, ghi rõ họ tên)                                              (Ký, ghi rõ họ tên)

Bên trên là mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng chi tiết và chính xác nhất. Các bạn cũng có thể tham khảo nếu có nhu cầu.

Một số lưu ý khi soạn hợp đồng mượn nhà làm văn phòng hoặc công ty

 • Khi lập ra hợp đồng bạn cần mô tả chi tiết và rõ ràng các đặc điểm của ngôi nhà mượn. Ví dụ như: Diện tích, loại nhà, số tầng, thiết bị, tài sản…. Trong trường hợp nếu có quá nhiều đặc điểm 2 bên có thể làm phụ lục kèm hợp đồng.
 • Bạn nên tham khảo một số quyền và nghĩa vụ của 2 bên theo quy định của Bộ luật dân sự. Từ Điều số 494 đến điều 499 để hiểu hơn khi soạn hợp đồng.
 • Khi soạn thảo hợp đồng bạn không thể thiếu mục trách nhiệm của 2 bên. Bạn cần đưa ra được trách nhiệm về việc bảo dưỡng và sửa chữa tài sản.
 • Bạn nên đo lại diện tích nhà mượn và so sánh các số liệu ghi trong hợp đồng. Điều này để xác minh chính xác những số liệu trong văn bản.
 • Bạn nên báo trước cho phía còn lại trước tháng nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng.
 • Trong quá trình soạn thảo hợp đồng bạn nên ghi chi tiết các quyền lợi của bên mượn. Hợp đồng càng chi tiết rõ ràng thì khả năng xảy ra tranh chấp càng thấp.

Qua các lưu ý trên các bạn có thể hiểu hơn về những vấn đề liên quan đến mẫu hợp đồng. Giúp cho bạn khi soạn thảo hợp đồng dễ dàng và thuận tiện hơn.

Công chứng hợp đồng mượn nhà làm văn phòng

Những thủ tục để công chứng hợp đồng mượn nhà làm văn phòng như sau:

 • Bước 1: Hai bên thỏa thuận mượn nhà cùng đến phòng công chứng nộp phiếu công chứng. Nếu trường hợp một trong số những trong hợp đồng không thể có mặt vì một số lý nhất định. Lúc này 2 bên có thể đề nghị Công chứng viên đến nợ ở để thực hiện công chứng hợp đồng.
 • Bước 2: Công chứng viên có trách nhiệm tiến hành các thủ tục kiểm tra nhân thân của 2 bên. Công chứng viên kiểm tra những giấy tờ cần thiết có liên quan đến việc ký kết hợp đồng. Cùng với các tình trạng pháp lý hợp pháp của nhà cho mượn.
 • Bước 3: Công chứng viên đọc lại hợp đồng cho hai bên và yêu cầu các bên đọc lại hợp đồng. Nếu có điều gì cần chỉnh sửa, bổ sung thì cán bên có thể yêu cầu công chứng viên chính sửa.
 • Bước 4: Sau khi thống nhất đồng ý với hợp đồng soạn thảo. Hai bên đi đến ký kết hợp đồng. Sau đó, công chứng viên chứng nhận hợp đồng kết giao.
 • Bước 5: Đóng dấu vào hợp đồng, 2 bên nộp phí công chứng và trả hợp đồng được công chứng. Hai bên cần chuẩn bị những thủ tục khi đến Văn phòng công chứng:
 • Hợp đồng đã soạn thảo, CMND, các giấy tờ hợp pháp liên quan trong hợp đồng.
 • Giấy chứng nhận nhà ở hoặc các giấy tờ khác để chứng minh nhà ở thuộc sở hữu bên cho mượn.

Khi kết giao giữa các bên nhất định phải được công chứng tại cơ quan có thẩm quyền. Khi được chứng nhận hợp pháp thì hợp đồng mới có giá trị. Vậy nên 2 bên cần chú ý yêu cầu đăng ký càng sớm càng tốt. Tránh trường hợp các văn phòng công chứng quá tải làm ảnh hưởng tới tiến độ bàn giao.

Qua trên là những vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý khi thuê nhà làm văn phòng. Hy vọng với mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng giúp bạn không lo lắng về làm hợp đồng. Nếu bạn muốn một bản hợp đồng chi tiết và chính xác nhất thì có thể tham khảo mẫu trên. Chắc chắn với mẫu hợp đồng trên không làm bạn thất vọng.

Nguồn: Meeyland.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here