Người Niệm Phật Tại Gia Nên Niệm Phật Như Thế Nào Để An Lành Tự Tại Trong Đời Sống – Lời Phật Dạy

34
4Người Tại Gia Nên Niệm Phật Như Thế Nào Để An Lành Tự Tại Trong Đời Sống Hằng Ngày #New:
Tục ngữ có câu: “Nhân phùng hỷ sự tinh thần sảng” (người gặp chuyện vui, tinh thần sảng khoái). Quý vị gặp chuyện vui vẻ, tinh thần sung mãn gấp trăm lần, mệt mỏi gì cũng quên khuấy, hoan hỷ. Sự vui thế gian còn khiến ta quên mất mệt nhọc, tinh thần phấn chấn, huống gì trong Phật pháp, quý vị thật sự có thể cùng chư Phật, Bồ Tát cảm ứng đạo giao, thật sự có thể ngộ nhập nghĩa lý sâu xa tinh hoa, ẩn kín, vi tế trong Phật pháp, quý vị sẽ có thể lãnh hội niềm vui sướng, khoái lạc ấy! Bất luận là đọc kinh hay niệm Phật, tinh thần tăng tấn gấp trăm lần, chẳng mệt mỏi.
Nếu niệm mà thấy mệt mỏi, tức là quý vị công phu chẳng đúng pháp, nghiệp chướng của quý vị còn rất nặng, phải dùng phương pháp niệm Phật để tiêu trừ. Công phu đắc lực, nghiệp chướng dần dần tiêu trừ, thưa cùng chư vị, sẽ ngủ ít đi, vì sao? Người ấy có pháp hỷ.
Thuở đức Phật tại thế, đệ tử Phật, thông thường là những vị xuất gia với Phật, mỗi ngày ngủ bốn tiếng đồng hồ, [ngủ vào lúc] trung dạ, tức là mười giờ đêm đi ngủ, hai giờ sáng thức dậy. Họ ngủ bốn giờ là đủ, vì sao? Pháp hỷ sung mãn. Mỗi ngày họ ở chung với Phật, với Bồ Tát, nên hoan hỷ! Tâm địa thanh tịnh, ăn uống ít, ngày ăn một bữa là đủ, buổi trưa ăn một bữa, mỗi ngày ngủ bốn tiếng đồng hồ.
Nay chúng ta một ngày ngủ tám, chín tiếng đồng hồ, nghiệp chướng đấy! Ngủ đến nỗi đầu óc mê hoặc, điên đảo. Quý vị nói dùng phương pháp gì ư? Niệm Phật. Niệm Phật ư? Chẳng hữu hiệu! Đúng vậy, há lẽ nào vừa niệm liền thấy hiệu quả ngay! Chẳng thể nào mau chóng như thế được! Nói chung, quý vị phải niệm một thời gian, quý vị bị bệnh này đã quá lâu, vừa uống thuốc vào, chẳng thể nào hữu hiệu mau chóng như vậy được! Thật sự cảm thấy hữu hiệu, ba tháng, đó cũng là rất nhanh! Hiệu quả rõ rệt phải từ ba năm đến năm năm, sẽ có hiệu quả vô cùng rõ rệt. Vì thế, thân tâm thật sự khỏe mạnh, pháp hỷ sung mãn, suốt ngày từ sáng đến tối vui sướng, chẳng còn có phiền não, chẳng còn ưu lự. Bất luận cảnh giới nào, thuận cảnh hay nghịch cảnh, đều là pháp hỷ sung mãn, có trí huệ

Hãy like và đăng ký để theo dõi các video pháp âm mới nhất từ Niệm Phật thành Phật.

Nguồn: https://luatbds.net

Xem thêm bài viết khác: https://luatbds.net/meo-vat/

34 COMMENTS

 1. Từ Bi Hỷ Xã Thân Tâm An Lạc

  Niệm Phật Vãng Sanh

  CON Thành Tâm Khấn Nguyện

  Kính lạy mười phương phật
  Kính lạy mười phương pháp
  Kính lạy mười phương Tăng
  Xin chứng giám lòng con
  Với tất cả tâm thành
  Dâng lên lời khấn nguyện
  Xin cho con mãi mãi
  Lòng tôn kính vô biên
  Hơn núi biển mênh mông
  Dâng lên mười phương phật
  Xin cho con mãi mãi
  Lòng thương yêu khôn cùng
  Trải thới giới tam thiên
  Đến trúng sinh vô tận
  Xin cho khắp muôn loài
  Sống yên lành bên nhau
  Không ganh ghét oán thù
  Không chiến tranh giết chóc
  Xin cho kẻ bất thiện
  Biết tin có luân hồi
  Có nghiệp báo trả vai
  Để hồi đầu hướng thiện
  Xin kẻ mù được sáng
  Kẻ điếc lạy được nghe
  Kẻ nghèo được ấm no
  Kẻ ốm đau bình phục
  Xin cho loài cầm thú
  Thoát được nghiệp ngu si
  Tái sinh vào cõi người
  Biết tu theo phật Pháp
  Các vọng linh vất vưởng
  Trong cõi giới u huyền
  Thoát nghiệp đói triền miên
  Quy y và siêu thoát
  Xin cho nơi địa ngục
  Chúng sinh đang đọa đài
  Khởi được Tam từ Bi
  Để xa lìa cảnh khổ
  Cúi xin mười phương phật
  Chư bồ tát thánh hiền
  Đem chánh pháp thiên liên
  Sáng soi nghìn thế giới
  Cho chúng con mãi mãi
  Dù sinh về nơi đâu
  Điều gặp pháp nhiệm mầu
  Để nương theo tu tập
  Cho con biết khiêm hạ
  Biết tôn trọng mọi người
  Tự thấy mình nhỏ thôi
  Việt tu còn kém cỏi
  Cho tay con rộng mở
  Biết sang sẻ cúng dường
  Biết giúp đỡ yêu thương
  Đến những người khốn khó
  Xin cho con bình thản
  Trước nghịch cảnh cuộc đời
  Dù bị mắng bằng lời
  Hay bằng điều mưu hại
  Xin tâm con sung sướng
  Khi thấy người thành công
  Hoặc gây tạo phước lành
  Như chính con làm được
  Cho con biết im lặng
  Không nói lỗi của người
  Chỉ lặng lẽ dùng lời
  Cầu cho người hết lỗi
  Xin vòng dây tham ái
  Rồi khỏi cuộc đời con
  Để cho trái tim con
  Biết yêu thương tất cả
  Cúi lạy mười phương phật
  Đau khổ đã nhiều rồi
  Vô lượng kiếp luân hồi
  Đắng cay và mọi mệt
  Nay con dâng lời nguyện
  Giải thoát quyết tìm về
  Giác ngộ quyết lìa mê
  Độ sinh đền ơn phật
  Xin cho con giữ vững
  Được chí nguyện tu hành
  Không một chút buông lơi
  Không một giờ xao lãng
  Xin vẹn toàn giới hạnh
  Với thiền
  Nam Mô Bổn Sư Thích CA Mâu Ni Phật
  Nam Mô A Di Đà Phật

 2. Cho con hỏi, Con là thân nữ Hằng tháng điều có kinh nguyệt vậy con có được niệm Phật k ạ xin trả lời cho con ạ

 3. NIỆM PHẬT A DI ĐÀ PHẬT RẤT NHIỆM
  MẦU. LỄ PHẬT RẤT HAY VÀ VI DIỆU VÔ CÙNG, TRUỚC KHI ĐI NGỦ LỄ PHẬT (10LỄ VÀ NGUYỆN
  CẦU THA THIẾT VÃNG SANH TÂY PHUƠNG CỰC LẠC),SÁNG NGỦ DẬY (VỆ SINH SẠCH SẼ )RỒI LỄ PHẬT (10LỄ VÀ NGUYỆN
  CẦU THA THIẾT VÃNG SANH TÂY PHUƠNG CỰC LẠC)-GIÚP CHO TÂM TRÍ RẤT HOAN HỶ, VÀ BAO NHIỀU KÁI LO LẮNG CUỘC SỐNG KO
  CÒN
  THẤY PHIỀN
  NÃO NỮA. CON XIN
  CHÂN THÀNH CẢM ƠN SÂU SẮC NAM MÔ ĐỨC TỪ PHỤ PHẬT A DI ĐÀ . NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT . NAM MÔ PHẬT A DI ĐÀ. NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒTÁT. NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒTAT MAHATA . NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒTAT MAHATAT. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

 4. A Di Đà Phật con nguyện đem công đức nghe giảng này hồi hướng cho tất cả các pháp giới chúng sinh đồng văng sinh Tây Phương đồng thành Phật Đạo

 5. Đnh.xoa.con..con ko đên.đao.trang đôơc.bởi.gđ.con ko.hiểu.tăm.lnh.con.muôn.tu.tp.ở.nha.có.đươc.ko.thây..
  Con.muôn.thay.đổi.hanh.vi.môi.ngay.để.hiêu.vê.phăt.
  Phap.
  Nam.mô.a.d.đa phăt

 6. Nam mô a di đà phật con xin thành tâm cầu nguyện hồi hướng công đức niệm phật về cõi tây phương cực lạc nam mô a di đà phật và khi con xã báo thân này được thấy phật di đà đến típ dẫn con về tây phương cực lạc nam mô a di đà phật

 7. Người Phật tử tại gia nên có thời khóa để niệm phật trước là xua tan khí độc, hai là cầu an gia đạo, ba là để tịnh tâm sáng suốt nhận biết phải quấy trong cuộc sống hàng ngày

 8. Đinh.xoa.con
  Nam mô.a.di.đa phât. Con ko đên đươc.đao.trang con chỉ nghe qua mang ..con.knh. thây nghe.hay

 9. Càng nghe càng thấy hay! Tại sao tới giờ con mới hướng phật mày Không phải khi con nhầm đường lạc lối chước kia… Nam mô a di đà phật cầu xin phật tha tội lỗi của con chước kia! Con Nam mô a di đà phật.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here